Rejestracja

Agenda


Czwartek, 26 listopada
12.00 – 13.30 Przyjazd, meldowanie się w recepcji konferencyjnej, obiad
13.30 – 14.00 Powitanie, M. Trajdos, Prezes Stowarzyszenia Paragraf 34
  UŻYTKOWANIE MASZYN
14.00 – 14.30 "Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych przepisów" J. Gierasimiuk, Centralny Instytut Ochrony Pracy
14.30 – 15.00 "Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt" M. Jamny, LUC CE Consulting
15.00 – 15.30 "Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania"
dr inż. A. Kozak, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa
15.30 – 16.00 "Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy - program dofinansowywania przedsiębiorstw" M. Męcik, ZUS Sosnowiec / Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
  OSŁONY I ROBOTY
16.30 – 17.00 "Ryzyko poważnych urazów podczas eksploatacji maszyn w aspekcie skuteczności zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych" dr inż. R. Gonet, Okręgowy Inspektorat Pracy Rzeszów
17.00 – 17.30 "Wymagania bezpieczeństwa dla funkcji ryglowania osłon blokujących"
K. Ujczak, Elokon Polska
17.30 – 18.00 "Konfiguracja i połączenie układów bezpieczeństwa w gniazdach zrobotyzowanych na przykładzie robotów KUKA" M. Lis, KUKA
18.00 – 18.30 "Algorytm wyznaczania Poziomu Zapewniania Bezpieczeństwa na przykładzie funkcji zatrzymania awaryjnego inspekcyjnego robota górniczego" dr inż. Leszek Kasprzyczak, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
18.30 – 19.00 "Analiza możliwości zastosowań systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym do zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn" dr hab. inż. M. Dźwiarek, Centralny Instytut Ochrony Pracy
19.00 – 20.00 Czas wolny
   20.00 – 21.00 Kolacja
21.00 Rytuał Saun / Rytuał Drinków

Piątek, 27 listopada
08.00 – 09.00 Śniadanie
  NORMY I PROJEKTOWANIE
09.00 – 09.30 "Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem" Z. Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny
09.30 – 10.00 "Analiza RAMS – Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej" R. Sauk, Urząd Dozoru Technicznego Warszawa
10.00 – 10.30 "Wymagania normy PN-EN 61439 dotyczące budowy sterownic i rozdzielnic NN" M. Pajkowski, Lapp Kabel
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
  DOŚWIADCZENIE
11.00 – 11.30 "Niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami nie zawsze widoczne „gołym okiem” - na podstawie podestu ruchomego zamontowanego na platformie samochodu" A. Midera, Okręgowy Inspektorat Pracy
11.30 – 12.00 "Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń cieplnych" K. Ujczak, Elokon Polska
12.00 – 12.30 "Programowanie bezpiecznych aplikacji palnikowych i pras" A. Cyganik, Siemens
12.30 – 13.00 "Projektowanie i walidacja funkcji bezpieczeństwa realizowanych programowo przez iskrobezpieczny sterownik programowalny  ELSAFE- 14"
K. Szczepański, Elektrometal S.A.
13.00 – 13.30 Przerwa kawowa, wymeldowanie
  DYREKTYWA LVD, RFID I NAPĘDY
13.30 – 14.00 "Stosowanie elementów automatyki w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy" R. Skibiński, Stoltronic
14.00 – 14.30 "Formuowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID" T. Strawiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy
14.30 – 15.00 "Nowa dyrektywa niskonapięciowa (LVD) - wybrane zagadnienia" M. Trajdos, LUC CE Consulting
15.00 - 16.00
 
Obiad

Partner Merytoryczny

 

Partner Technologiczny

 

Partnerzy Instytucjonalni

 

Partnerzy Konferencji

 

     
 
                        
     
 
 

Strategiczny Partner Medialny

 Partnerzy Medialni

    
 

Klub Paragraf 34 to forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych. Celem działania klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami oraz pracowników działów utrzymania ruchu.

Konferencja Klubu Paragraf 34 to unikalna płaszczyzna prezentacji najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Uczestnictwo w konferencji pozwala nawiązać kontakt z najważniejszymi przedstawicielami środowiska w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujące szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego. Celem konferencji jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.