Rejestracja

Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 2015


Tematyka

Bezpieczeństwo przemysłowe w zakresie maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych.


Data, miejsce

26-27.11.2015, Solec Zdrój, Hotel Malinowy Raj ****, www.malinowehotele.pl/malinowyraj


Uczestnicy

Ok. 120 reprezentantów przedsiębiorstw i instytucji z branży BHP. Do udziału zaproszone zostaną osoby decyzyjne, pełniące poniższe stanowiska:
- pracownicy służb utrzymania ruchu
- projektanci maszyn
- pracownicy działów: jakości, BHP, inwestycji
- kadra naukowa wiodących polskich uczelni technicznych


Tematy

- Obowiązki użytkowników maszyn w zakresie bezpieczeństwa w świetle aktualnych przepisów
- Praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej za produkt
- Cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych
- Dofinansowywanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy
- Normalizacja i jej związek z bezpieczeństwem


Wśród prelegentów

Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy

 

Partner Merytoryczny

 

Partner Technologiczny

 

Partnerzy Instytucjonalni

 

Partnerzy Konferencji

 

     
 
                        
     
 
 

Strategiczny Partner Medialny

 Partnerzy Medialni

    
 

Klub Paragraf 34 to forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych. Celem działania klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami oraz pracowników działów utrzymania ruchu.

Konferencja Klubu Paragraf 34 to unikalna płaszczyzna prezentacji najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Uczestnictwo w konferencji pozwala nawiązać kontakt z najważniejszymi przedstawicielami środowiska w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujące szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego. Celem konferencji jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.